Lom Trutnov – Lány, stěna těžby

Lom Trutnov – Lány, stěna těžby

Hraněný blok k dalšímu zpracování

Hraněný blok k dalšímu zpracování

Lámaný kvádr červeného pískovce

Lámaný kvádr červeného pískovce

Lány - lom červeného pískovce

Červený pískovec

Ložisko Lány s červeným pískovcem je sice menší svými zásobami, ale je prakticky jediným funkčním lomem na červený permský pískovec v ČR. Proto je zřejmý zvýšený zájem o produkci nejen ze strany památkářů ale stávají se častou součástí moderních architektonických řešení interiérů i exteriérů. V lomu Lány se těží pískovec permského stáří, který geologicky patří k nejsvrchnější části havlovických vrstev trutnovského souvrství. Vyznačuje se růžovou až sytě červenou barvou s jemnou až střední zrnitostní skladbou. Jedná se o pevné červené pískovce s dobrou odolností proti vlivu povětrnosti a kyselin.

Technické informace

Permský pískovec z lomu Lány je velmi kvalitní stavební materiál, což dokazují i jeho ukazatele z výsledků atestů, například měrná hmotnost dosahuje 2660 kg/m3, pevnost v tlaku 72 MPa a nebo velmi nízká nasákavost 2,87 %. Materiál je těžen etážovými odstřely a zpracovává se diamantovou pilou na požadované produkty. Jde o zakázkovou výrobu. Na základě výsledků provedených atestačních zkoušek červené pískovce z lomu Lány vyhovují požadavkům harmonizovaných českých technických norem a předpisům.

zobrazit atest

Obklad ze štípaných haklíků tl. 3-4 cm

Obklad ze štípaných haklíků tl. 3-4 cm

Polotovary z bloků červeného pískovce s výraznou kresbou

Polotovary z bloků červeného pískovce s výraznou kresbou

Jedinečnost a charakter kamene z Krákorky

Jeho barva z něj činí vzácný, málo dostupný produkt, který se odlišuje od většiny produkce českých pískovců. Nejedná se o masovou, ale téměř výhradně zakázkovou výrobu, kdy kameníci hledají nejprve v lomu polohy vhodné k odtěžení pro její zhmotnění v konkrétní kamenický výrobek.

Použití

Červený pískovec je v Čechách vzácný, ale v Německu jsou z něj postavena celá historická města (Norimberk). Je předurčen zejména pro výrobu tvarů pravoúhlých (desky, schody, dlažby, obklady, kameny do zdiva), ale i do interiérů a exteriérů historických budov, ale i unikátních kompaktních tvarů (balustrády, fontány, parapety).

Parapet s profilem a odkapovou drážkou

Parapet s profilem a odkapovou drážkou

Zpracování bloků z těžby

Zpracování bloků z těžby

Světlý pískovec

Lom světlého pískovce

Světlé pískovce z lomu firmy Krákorka jsou jedinečnými stavebními materiály. Jedinečnost, na rozdíl od jiných pískovců, spočívá v přirozené odlučnosti jednotlivých vrstev - desek, kde každá z jednotlivých vrstev je „utvořena“ otiskem triasového mořského dna, tzv. přírodní vrstvou. Aby byla uchována tato jedinečnost, tak jsou pískovcové desky z Krákorky těženy a opracovávány ručně, starými kamenickými postupy. Řemeslná zručnost kameníků předávaná po staletí dotváří unikátnost pískovcového produktu, který byl proto vždy používán na nejprestižnějších stavbách minulosti i současné moderní architektury.

více informací

Jedinečnost vzhledu kamene

Jeho barva z něj činí vzácný, málo dostupný produkt, který se odlišuje od většiny produkce českých pískovců. Nejedná se o masovou, ale téměř výhradně zakázkovou výrobu, kdy kameníci hledají nejprve v lomu polohy vhodné k odtěžení pro její zhmotnění v konkrétní kamenický výrobek.

více informací