Naše lomy

Porovnejte rozdíly mezi pískovci, které těžíme v našich lomech Krákorka a Lány.

Lom Krákorka

Lom Krákorka

světlý pískovec

Bělošedé až okrově šedé pískovce se těží v lomu Krákorka. Jde o triasový kaolinitický pískovec v deskovitě až lavicovitě odlučných vrstvách.

Charakter světlého pískovce

Bělošedé až okrově šedé pískovce se těží v lomu Krákorka. Jde o triasový kaolinitický pískovec v deskovitě až lavicovitě odlučných vrstvách. Každá přírodní vrstva je specifická ve své tloušťce (1-20 cm), ve ztvárnění přírodního povrchu (mírně prolamovaný, čeřený, drobený, krupkovitý) a v probarvení s menší či větší intenzitou obsahu pigmentu. Tato přírodní vrstva se vyznačuje zatažením povrchu, pevnou glazurou s jílovitokaolinitým pojivem zpevněným časem a tlakem. Těmito vrstvami protékala a stále protéká voda již několik milionů let a nedochází k jejich porušení, deformaci nebo rozmočení.

Světlý pískovec
Lom Lány

Lom Lány

červený pískovec

Vzácné růžové až sytě červené pískovce se těží v lomu Lány. Jde o pevný pískovec permského stáří s blokovitou odlučností.

Charakter červeného pískovce

Červené blokovité pískovce z lomu Lány jsou permského stáří a geologicky patří k nejsvrchnější části havlovických vrstev trutnovského souvrství. Vyznačují se růžovou až sytě červenou barvou s jemnou až střední zrnitostní skladbou, nejsou vrstevnaté, ale kusově blokovité. Těží se odpalem a odstřelené bloky jsou upravovány diamantovou pilou do potřebných tvarů. Tyto silně ulehlé prvohorní červené pískovce jsou pevné, s dobrou odolností proti vlivu povětrnosti a kyselin. Na základě výsledků provedených atestačních zkoušek červené pískovce z lomu Lány vyhovují požadavkům harmonizovaných českých technických norem a předpisům.

Červený pískovec