Ukázky realizací námi těžených pískovců

Firma v kamenickém a stavebním oboru působí již od roku 1994. Za tuto dobu se můžeme pyšnit mnoha a mnoha úspěšnými realizacemi různých charakterů od obkladů, přes dlažby až po systémy přizdívek fasád. Naprosto jedinečný vzhled našeho deskovitého pískovce evokuje luxus, ryzí přírodu a barevnou nádheru kamene na konstrukcích jím opatřených, zejména vyniká a nemá v tomto konkurenci v použití v zahradách a zahradní architektuře.

Dlažby z pískovce

Z našeho světlého pískovce provádíme dlažby, jejichž podoba díky jedinečnosti přírodního povrchu je unikátní a nenapodobitelná. Základní surovinou je pískovec v surovém, deskovitém tvaru, bez úprav strojů a jen s úpravou tvarů našich kameníků. Podle typu a hlavně podle účelu se k montáži používají desky tl. 3-12 cm a to buď v nepravidelném stavu (lomové kameny-divočina) nebo sekaném formátu podle daného architektem, zákazníkem zvoleného spárořezu. Důležitým faktorem pro správný výběr základního typu produktu je i stav podkladů, do kterých se má budoucí dlažba osazovat!

Zdivo z pískovce

Zdění suchých, opěrných, či fasádních přizdívek provádíme vždy v horizontálním řádkování (tak, jak se „desky“ těží v ložisku) s délkovým a výškovým převazováním, které nejlépe zvýrazňuje jedinečnost tohoto pískovce. U všech možností zdiva a přizdívek lze vybírat mezi vícero variantami produktu, jeho barvou (světlá či probarvená verze materiálu) a technickým provedením.

Zdivo - obklad z pískovce

Na pozicích, kde nelze z důvodů zatížení konstrukce (váha) nebo prostoru (místa) použít síly kamenů pro přizdívky, se používá materiál, který je schopen problém řešit, vyhovět požadavku a při tom v plné míře zachovává vzhled a pohledový pocit, jako u konstrukcí z masivního materiálu. Při fasádách je takový materiál nutností při odstraňování tepelných mostů a krytí jiných stavebních detailů ke spokojenosti architektů, projektantů a zákazníků.

Obklady stěn a jiných ploch

Oproti předchozímu, zde jde o obklady plošné, tzn. že je pohledově využita kresba a unikátní textura povrchu desek vytvořená přírodou. Lze použít na obklady kontaktně lepené k pevným podkladům či obklady předvěšené, kotvené na závěsných systémech, čepech či kotvách. Obklady lze provést v různých provedeních a to jako nepravidelné (divočina) či formátované v různém řazení a spárořezech.

Schody z pískovce

Jedinečný, světlý, deskovitě odlučný pískovce Krákorka umožňuje těžit i desky silnější než 12 cm a sestavovat ramena schodišť o potřebném počtu stupňů, tak i jednotlivých stupňů zahradních schodišť, kde stupeň je z masívního kusu pískovce nebo obkládaný z podstupnice a nástupnice, ale vždy s přírodním protiskluzným povrchem.

Zahradní krby a jiné prvky

Provádíme jakékoliv doplňující konstrukce staveb a zahrad z našeho pískovce jako jsou krby, sezení, celých prostorů grilování a odpočívadel. Naše přizdívky a konstrukce z pískovce doplňujeme o prvky stolových desek, dřezů, podpěr, polic, říms a překladů a to i v surovém-přírodním stavu s jen minimálním zásahem řemeslníka nebo strojů.

Celořezaný pískovec

V případech, kdy mocnost desek převyšuje 20cm, jsme schopni vyrábět i prvky a konstrukce výřezem a broušením pískovce Krákorka. Vyrábíme celou škálu doplňků ale i konstrukcí k našim výše uvedeným realizacím. Například vodní prvky staveb a zahrad nebo překladové dílce a překlady zabraňující tvoření tepelných mostů jsou velmi časté. Povrchy snesou jakoukoliv kamenickou úpravu a jsou leštitelné!

Červený pískovec

Červený pískovec z lokality Trutnov-Lány je permského stáří a je dobýván v blokové těžbě. Z toho vyplývá, že výrobky a jeho použití je standardní s jinými pískovci a lze z něho kamenickou nebo strojní úpravou vyrobit materiály k vyzdívání, obkládání, dlažbám, stavebním prvkům (parapety, schody apod.) a atypickým prvkům různých rozměrů a tvarů.

Nadložní blokový pískovec

Nad ložiskem deskovitých pískovců se nachází blokový pískovec z období křídy. Jeho mocnost dosahuje v současnosti až 3 m a mnoho let je používán jako dekorační solitérní kámen do zahrad, vrtané k vodním prvkům a popřípadě k výrobě hrubých lomových kamenů nebo pískovcových kvádrů- štuků. Povrch lze upravovat a to od základních, lámaných ploch po broušené, pemrlované a štípané povrchy různých formátů