Produkty ze světlého pískovce

V ložisku světlého, přírodně uloženého pískovce, jsou obsaženy velkoformátové průběžné pozice, které umožňují výrobu TOP produktů, a tou je kategorie desek v základní úpravě, s ručně opracovanými hranami do čtvercových a obdélníkových tvarů. Všechny uvedené produkty se v lomu třídí a ukládají na palety. Lze vytěžit i atypické desky, tzn. delší v rozměrech a to až do 120 cm u dlažeb a obkladů a ještě větších stolových desek apod.

Image

Pískovcové desky - deskovina

Přírodní obkladové desky

Desky určené ke kontaktnímu lepení obkladů k pevným podkladům soklů, podezdívek, stěn opěrných zdí a fasád, i jiných stavebních konstrukcí. Jedinečný povrch pískovce Krákorka je u těchto desek výraznější a obraznější, než u jiných kategorií produktů. Formát spárořezu obkladů se většinou před montáží z desek vyřezává. Desky lze vyrobit a dodávat v atypickém rozměru.

Sekaný formát

cca 50 x 50 x 1,3-3 cm

Card image

Obkladové desky – výběr

Desky určené nejen k lepení obkladů, ale i k montáži neexponovaných dlažeb, zejména tam, kde konstrukčně nezbývá místo pro osazení ploch deskami silnějšími. Povrch desek a jejich kvalita je proto pečlivě vybírána a tříděna! Desky lze vyrobit a dodávat v atypickém rozměru.

Sekaný formát

cca 50 x 50 x 2-3 cm

Card image

Atriové desky

Desky určené pro montáž dlažeb na pevné podklady do maltových loží, s vyspárováním spárovací hmotou; desky mají přírodní povrch, sekané hrany a pro exklusivnější převazování spár se těží i v atypických formátech, tzn. v jednom rozměru delší než základní formát, a to až 120 cm délky!

Sekaný formát

cca 50 x 50 x 3-5 cm

Card image

Sudetské desky

Desky svojí tloušťkou umožňují montáž pochozích dlažeb jak do loží maltových, tak i z drtí či štěrkopísků a jsou vhodné na šlapákové chodníky v zahradách, trávnících a na částečně užívané zpevněné plochy. Desky lze vyrobit a dodávat v atypickém rozměru.

Sekaný formát

cca 50 x 50 x 5-7 cm

Card image

Sloní desky

Desky jsou určeny k dlažbám ukládaným do drtí a štěrkopísků, na okrajové části nezpevněných ploch, šlapákové chodníky a zatravněné pásy. Desky vydrží mimořádnou zátěž, např. přejezdy malých nákladních aut, odstavení strojů apod. Desky lze vyrobit a dodávat v atypickém rozměru.

Sekaný formát

cca 50 x 50 x 7-12 cm

Card image

Zahradní schody

Masívní deskovina výborně se hodící k sestavení zahradních schodišť, obrub, okrajům nezpevněných ploch, popřípadě k pásům pro extrémní zatížení. Zahradní schodiště z tohoto materiálu zvlášť vynikají svou jednoduchou montáží a unikátním vzhledem ryzího přírodního produktu. Schody lze vyrobit a dodávat v atypickém rozměru.

Sekaný formát

cca 50 x 50-100 x 12-18 cm

Card image

Lomový kámen

Lomový kámen na obklady tl. 1-3 cm

Nepravidelná deskovina s přírodním hrubým povrchem, pro kontaktní lepení obkladů stavebních konstrukcí.

Card image

Lomový kámen na obklady - výběr tl. 2-3 cm

Nepravidelná deskovina s přírodním kvalitnějším a hlavně rovnějším povrchem. Kromě obkladů je ho možné ve výjimečných případech použít k montáži dlažeb teras, odpočívadel, podest a interiérových ploch.

Card image

Lomový kámen na dlažby tl. 3-5 cm

Nepravidelná deskovina vhodná pro dlažby benátské, do loží z malt na pevné podklady. Materiál je vhodný k plochám teras, přístupových chodníků pro pěší, odpočinkové zóny na pozemcích a zahradách apod. Tento materiál již lze použít na nepravidelné schodnice obkládaných stupňů.

Card image

Lomový kámen na dlažby tl. 5-7 cm

Nepravidelná deskovina pro typ dlažeb benátských, do lože z malt či drtí, nebo štěrkopísků. Vhodné pro náročnější plochy, případně stání menších aut a okrajů. Vyšší spáry stabilizují a lépe drží užitné plochy kompaktně.

Card image

Lomový kámen na řádkové zdivo - surový

Nepravidelná deskovina vyšších mocností (cca 5-18 cm) slouží k vytvoření suchých tarasových, rovnaných zdí a zpevňování ploch a svahů. Materiál je přirozeně plošně rovný a klade se způsobem vyrovnáváním jednotlivých kamenů na sebe. Tento materiál je i základem k sekání a úpravě pro přizdívky a fasádní obklady, zpodobňující masívní přizdívky.

Card image

Lomový kámen na řádkové zdivo - štípaný do 15 cm

Kamenicky, ručně upravený pískovcový pásek šíře do 15ti cm, pro kvalitní a pohledově efektní přizdívky různých typů zdí, plotů a fasád, jejichž náročnost je schopná naše firma provést a připravit jak ve vztahu samotného materiálu - pískovce, tak i jako celek díla včetně montáže!

Card image

Sekané a oříznuté desky

Přírodní formátované obklady

Formátované obklady: z obkladových desek tl. 1,5-3 cm, upravovaných pomocí DIA pil dle požadavku a přání architektů, projektantů a investorů. Vždy se zachovává pohledová plocha v jedinečném přírodním povrchu!

Card image

Přírodní formátované dlažby

Formátované dlažby: z desek určených pro dlažby (tl. 3-10 cm), nařezané pro přesný rozměr ukládaných dlažeb, se zachováním přírodního povrchu!

Card image

Přírodní záklopové desky

Slouží k zakrytí (zaklopení) vyzdívaných konstrukcí, za účelem zamezení zatékání do nich a kladením důrazu na estetiku kamenického provedení desek. Kamenická úprava prýskáním čelních stran a řezem styčných stran DIA pilou.

Card image

Sekané zahradní schody

Masívní schody s přírodním povrchem, ručně upravené na potřebný a přesně daný rozměr, případně s výřezy, či rovnou zadní dorazovou hranou. Přírodní povrch je zárukou nesmekavé plochy; materiál je připraven ihned k osazování stupňů do ramen schodišť!

Card image

Zdivo - obklad

Tento výrobek doplňuje systém přizdívek, který plně napodobuje a přitom snižuje váhu a požadavek na prostor. Používá se ke kontaktnímu lepení na podklady. Díky zdivu - obkladu jsou vyřešeny tepelné mosty na moderních konstrukcích.

Card image

Zdivo - obklad - výřezy, nároží

Je vyráběn z masívních kamenů, uvnitř s výřezem pro zachování masívního vzhledu stěn, pro požadavky estetiky a funkčnosti moderních staveb a profesionálních napojení masívních přizdívek, k potřebám moderního stavitelství (zamezení tepelných mostů špalet, otvorů, překladových částí apod.).

Card image

Celořezaný světlý pískovec

Celořezaný pískovec, deskovina

Klasicky řezané desky na DIA dělicích pilách. Takový materiál slouží k montáži anglických dlažeb, obkladů zdí a soklů stavebních konstrukcí.

Card image

Celořezaný pískovec, formát. desky

Desky mohou sloužit jako obklady a dlažby. Pro vysoký obsah křemene se velmi dobře dá povrch pískovce leštit a může sloužit i jako omyvatelná dlažba v interiérech i ve velmi tenkých deskách.

Card image

Celořezaný pískovec, řezané prvky

lze vyrobit různé překlady, květníky, pítka, římsy, parapety, masívní schody i nášlapy schodů, vodní prvky apod. Povrch snese jakékoliv známé úpravy pískovců, např. broušení, pemrlování, štokování apod., ale i velmi vysoké rozleštění povrchu. Na výrobcích se uplatňuje i profilace, například fazetky různých typů, obloučky, výřezy, …

Card image

Štípaný haklík

Pískovec přesného rozměru se dělí na štípačkách na obkladové pásky tl. 3-4 cm. V případě masívnějších pásků na 10 cm tloušťky je povrch upraven ručně - sekáním, prýskáním. Naším zajímavým produktem je sestava tří rozměrů délky a tří rozměrů výšky tak, aby za určitých pravidel konečný obrazec sestavil jakýkoliv, i nezkušený obkladač a výsledné dílo vypadalo co nejlépe, jak se na naše pískovce sluší.

Card image

Produkty z červeného pískovce

Naše společnost, jako jediná v České republice, těží pískovce permského stáří, od hnědočervené barvy po růžovohnědou a s jemnou kresbou. Jedná se o kvalitní, tvrdý pískovec lokality Trutnov-Lány, těžený v blocích jednotlivých lavic. Bloky se zpracovávají klasickým způsobem dělením DIA pilami, na produkty níže uvedené.

Image

Červený pískovec

Lomový kámen

Kámen hrubě dělený, nepravidelných tvarů a rozměrů, pro stavbu zdí, tarasů a vyrovnávání svahů, pro zpevnění míst, terénů apod.

Card image

Stavební kámen

Pískovec je hrubě ručně opracován do tvarů kvádrů s tolerancí v rozměrech, rovnán a balet na palety a usnadňuje montáž opěrných zdí a masívních přizdívek stavebních konstrukcí. S úspěchem se dá použít i jako suché zdivo k rozdělení zahrad a záhonů.

Card image

Řezané desky a deskovina

Z vytěžených kvalitních bloků se vyřezávají desky pro dlažby, obklady, schodnice a jednoduché parapety. U desek lze upravovat i jejich řezaný povrch, a to například pískováním, pemrlováním a jinými kamenickými způsoby úprav povrchů.

Card image

Řezané kvádry a hranoly

Z vytěžených kvalitních bloků, dle požadavku zákazníků, se pískovec zpracovává na DIA pilách. Těžba a těžené bloky umožňují vyjít vstříc téměř veškerým požadavkům! Povrchy výrobků lze opět upravovat, dle potřeby a zadání. Zhotovíme i profily a úpravu hran podle nákresů.

Card image

Prvky z červeného pískovce

Vyrábíme prvky vodních děl, různé typy parapetů, schodů masívních i schodnic, říms, pilířů, ostění, chrličů, květníků, … Výrobky přizpůsobíme požadavkům nejen velikostí, ale i úpravou ploch a hran, zhotovením profilů a výřezů.

Card image

Červený pískovec – štípaný haklík

Pásky přesných rozměrů se štípanou čelní pohledovou i zadní stranou tloušťky 3-4 cm, určené k obkladům soklů, fasád a opěrných zídek s pevným podkladem. Jsme schopni dodat i ve třech délkových a třech výškových rozměrech tak, že výrobky za dodržení stanovených postupů, vytvoří efektní obraz haklíkového, převazovaného „zdiva“.

Card image

Pískovec z nadloží

Nad vlastním ložiskem světlého deskovitého pískovce Krákorka se nachází, dnes již mocná lavice bloků křídového pískovce - „nadloží“. Lavice se s postupem těžby zvětšuje a v současnosti dosahuje až 4 m výšky. Tento pískovec doplňuje řady produktů z pískovců naší společnosti o vlastnosti blokových ložisek.

Image

Pískovec z nadloží

Řezaný pískovec, desky

Určitá část těch nejkvalitnějších bloků slouží k dalšímu zpracování, a to dělením na desky k obkladům a dlažbám. Pískovec obsahuje značné množství křemene a jeho povrch je úspěšně leštitelný.

Card image

Hrubý stavební kámen

Z bloků pískovce se postupným lámáním a dělením získávají menší kvádry hrubých rozměrů, sloužících k stavbě zdí různých typů, jako výplně svahů apod. Takový materiál se buď nakládá volně, nebo je paletovaný.

Card image

Štípaný pásek, haklík

Přesné rozměry kvádříků s viditelnou plochou v úpravě, štípané nebo sekané ručně. Možno vyrobit v různých délkách a výškách tak, aby výsledná skladba byla haklíková, se vzájemnou převazbou.

Card image

Prvky z pískovce

Z kvalitních bloků lze vyrobit vodní prvky, chrliče, římsy, pravidelné přizdívky, masívní stupně schodišť, schodnice, parapety atd. Lze provést různé úpravy hran a ploch, profilů a při výrobě stolových desek i povrch s úspěchem leštit!

Card image

Okrasné kameny, solitéry

Hrubé, odtržené kusy bloků pískovce. Od nejmenších kamenů do skalek, střední k vyrovnávání bez mechanizací, až po velkoobjemné okrasné solitérní kusy, vážící i několik tun. Kameny mají podobu rustikálních, divokých „skalních“ tvarů, po umírněné moderní kvádry a hranoly, vždy téměř bez zásahu naší těžařskou činností! Kameny jsme schopni zmanipulovat, naložit na náš nákladní automobil, dovézt zákazníkovi a poté složit hydraulickou rukou na označené místo.

Card image